http://www.profilesslovenia.si/images/default-source/images/bg-blog359a4a85c0739618998b5ff0000900af6.jpg?sfvrsn=0
  • Vodenje

Brezciljnost je lahko odlična izbira za dopust, a nevarna pri razvoju podjetja

Izvedba organizacijskih in kadrovskih razvojnih procesov od podjetij zahteva veliko časa, denarja in energije. Podjetja ob tem zagotavljanje teh virov pogosto prepoznavajo kot odvečen strošek. V resnici pa je za podjetje najdražje ravno takšno razmišljanje.

 

Ljudje smo v svoji biti dinamični. In kaj je podjetje drugega kot skupina dinamičnih posameznikov, vsak s svojimi potrebami, ambicijami in pričakovanji. A naše profesionalne in družbene vloge se sčasoma spreminjajo: želimo si napredovanja, dosežkov in priznanja. Zato je 'normalno' pričakovati, da se bodo nenehno pojavljale nove dinamike in vsiljevale spremembe v obstoječi obseg, načine in oblike dela, sobivanja in sodelovanja v vsaki skupini ljudi. 

Ni pa vse odvisno le od ljudi – v dinamiko organizacij se nenehno vrivajo tudi zunanji dejavniki, kot so na primer zaostrena konkurenca, tehnološki napredek, spremembe, ki jih narekujejo zahteve kupcev in drugih deležnikov.

Če so še naši starši vse življenje imeli eno samo službo, je to v današnjem svetu hitrih sprememb nepredstavljivo. In če je bil še pred 20 leti teden vseživljenjskega učenja rezerviran predvsem za nekaj zanesenjakov, si upam trditi, da je danes vseživljenjsko učenje, vsakdanjik večine aktivne populacije. Posamezniki in podjetja se moramo nenehno učiti in prilagajati novostim. Pomislite, koliko standardov kakovosti, novih informacijskih tehnologij, sodobnih načinov komunikacije in trženja, sprememb na področju stroke … in koliko je z vsem naštetim prepletenih postopkov ter procesov dela, ki jih je potrebno vpeljevati v vsakdan sodobnega podjetja. Delovno mesto, za katerega zaposleni ne bo potreboval dodatnega učenja ali spreminjanja, ne obstaja več.

 

blog-objava3_07

Razvoj vodstvenih kadrov za rast podjetja

 

Motivacija za spremembe ima dva izvora. Prvi je želja po doseganju ambicioznih ciljev, drugi odmik od problemov. Po tej logiki delujejo podjetja, ki razmišljajo v stilu 'ne vemo, kam želimo priti in kdo želimo biti, sedaj se s tem tudi ne bomo ukvarjali, saj moramo poskrbeti za dovolj naročil'. Realnost? Naročila težko pridobivajo, ker imajo vse manj aktualne izdelke in storitve ter neučinkovit aparat in proizvodnjo. Običajno imajo ljudje in organizacije, ki veljajo za napredne in uspešne, motivacije iz prvega izvora – želje po doseganju ambicioznih ciljev. Zanje je značilen proaktiven odnos do učenja.  

Če podjetje ni 'trendsetter' na svojem področju in na trgu le sledi, se lahko hitro zgodi, da se odloči za spremembe le na podlagi naraščajočega pritiska nakopičenih problemov. Tako delujoče podjetje motivacij za spremembe ne prepozna dovolj zgodaj ali se nanje ne odzove dovolj zavzeto. To so pojavi, ki konkurenčnost podjetja izjemno slabijo. Posledice? Učinkovito delovanje podjetja in doseganje rezultatov je resno oslabljeno ali celo onemogočeno. 

Kadar želimo podjetju povečati ali povrniti zmožnost učinkovitega in konkurenčnega delovanja ter ustvarjanja zadovoljivih rezultatov, moramo podjetje razvijati kot 'organizem': potrebujemo organizacijski razvoj. Pot do njega vedno vodi preko razvoja vodstvenega procesa in kompetenc vodstvenih kadrov. Uvajanje funkcionalnih in želenih sprememb v podjetju izhaja iz dobro delujočega vodstvenega procesa.  

Z organizacijskim razvojem vplivamo na izboljšanje kondicije vodstvenih kadrov za upravljanje in osvajanje sprememb v podjetju. Sposobnost, da objektivno prepoznajo in razumejo resnično stanje v podjetju in okolju, pripravijo potrebne spremembe ter jih zmorejo učinkovito uvesti v procese podjetja, je ključna za dolgoročno uspešnost in vitalnosti podjetja. 

 Prihranjeno žito za setev nikdar ni izguba

 

Izvedba takšnih organizacijskih in kadrovskih razvojnih procesov od podjetja zahteva veliko virov. Razmišljanje v mnogih je žal takšno, da zagotavljanje teh virov prepoznavajo kot odvečen strošek. Podobno kot bi menili, da je del žita, ki ga ob žetvi prihranimo za prihodnjo setev, izguba. Če se vsak kmetovalec tej trditvi nasmehne, se ji večina vodij ne. Premalo se jih zaveda, da so prav ti viri investicija, ki zagotavlja obstoj in rast njihove organizacije. 

Zaradi takšnega razmišljanja dostop do virov omejujejo in se že na samem začetku, izvajanja sprememb lotijo brez ustreznega potenciala, kot so denar, čas, ljudje in znanje ... Brez jasnega zavedanja, kam želijo priti, kaj je za to potrebno narediti in kako to doseči. V resnici je ravno takšno razmišljanje najdražje. 

blog-objava3_17

A takšen pristop potrebuje mnogo več osebne vpletenosti vodstva, zavestnega in objektivnega razmisleka, aktivnega vključevanja ter načrtnega delovanja. Brezciljno pohajkovanje in nekaj spontano preživetih dni je lahko odlična izbira za dopust. Za podjetje pa to ne velja. Vsak nestrukturiran dan večini podjetij znižuje učinkovitost porabe virov, ki jih ima na razpolago. Pri razvoju kadrov, skupin in timov ali organizacije podjetja pa je logika neobjektivnega in brezciljnega delovanja popolnoma neustrezna. Lahko je celo nevarna in je zagotovo vzrok številka ena za neučinkovita izobraževanja in druge razvojne intervencije. Tako podjetje potroši še tiste omejene vire, ki jih ima na razpolago, rezultat do katerega privede pa je običajno za podjetje neuporaben. 

Zaposleni ustvarjamo delo in ne obratno

 

Kako se torej lotiti razvoja vodij in organizacije? Najprej moramo objektivno preveriti, kakšna so obstoječa stanje v podjetju. Pri tem nam zelo pomaga, da se naučimo opazovati pojave skozi prizmo rezultatov. Kadar niso zadovoljivi, moramo prepoznati, kaj je tisto, kar doseganje želenih rezultatov ovira ali preprečuje. Ko to dosežemo, lahko vodstvo podjetja uvede ustrezne spremembe. Rezultat uspešno izvedenega razvojnega ukrepa bo prispeval k ustvarjanju želenih rezultatov podjetja.

Za uspešno prepoznavanje stanj v podjetjih s katerimi delamo na razvoju vodstvenih kadrov in organizacije ter za načrtovaje razvojnih ukrepov so za naše podjetje Transformacija postala kadrovska orodja Profiles International nepogrešljiv pripomoček. 

Vsaka delovna organizacija je v samem bistvu skupina ljudi. Ljudje pa pri svojem delovanju, socializaciji, organiziranosti in vodenju izhajamo iz svoje osebnosti. 

blog-objava3_22

Ker je posameznikova osebnost tista, iz katere izhaja njegovo delovanje, lahko na podlagi opazovanja njegovih lastnosti, uvidimo njegove potenciale, kako se organizira, kako komunicira, kako se organizacijsko vključuje, kaj ga motivira in tako naprej.

Meritve, ki jih pridobimo s kadrovskim orodjem Profile XT nam pomagajo razumeti, kako se posamezen vodja ujema s potrebami vodstvenega položaja. Tako tudi razumemo, kako funkcionalen je posameznik v vodstveni vlogi. Kjer pa je ujemanje nizko, pa nam meritve pokažejo kakšen razvoj potrebuje.

Polje funkcionalnosti vodij se tvori na dveh področjih. Prvo so osebnostne kompetence, drugo pa mehke veščine, ki so za kompetentnega vodjo nujne. In tudi merljive. Z orodjem Checkpoint 3600 pridobimo specifičen uvid v 70 vedenj, ki so tipična ob učinkovitem izvajanju vodstvene vloge.  

Takšni podatki so zanesljiv vir informacij za objektivno prepoznavanje razvojnih potreb posameznika in organizacije. To pa je prvi korak do učinkovitega razvoja vodstvenih kadrov.

Avtor

Transformacija_Miha
Miha Bavec
Direktor podjetja Transformacija

Vaš komentar

Zadnje objave

delo od doma_marec2020
  • Vodenje
10

Nekateri potrebujejo virtualno jutranjo kavo

Iris Kaiser
Iris Kaiser
HR svetovalka / psihologinja
26.03.2020
epidemija_marec2020
  • Medosebni odnosi
5

Ko se bomo vrnili v normalna življenja …

Iris Kaiser
Iris Kaiser
HR svetovalka / psihologinja
26.03.2020
ka_dec18

Kako se zaposleni soočajo s spremembami?

anita
Anita Čolić
HR Business Consultant

Prijavi se na e-Novice

Profiles International Slovenija | Telefon: 080 22 29| Pišite nam

KADROVSKE STORITVE d.o.o.  Beloruska ulica 7, 2000 Maribor

 

Politiko zasebnosti lahko najdete tukaj