CheckPoint 360

Orodje za merjenje vodstvene kompetence in karizme

CHECKPOINT 360°

je profesionalno razvojno orodje, ki meri vodstvene kompetence in karizmo. Meri 18 spretnosti in 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc. Iz ocen vodje spoznajo na katerih področjih se precenjujejo ali podcenjujejo in ali imajo realno sliko o samemu sebi.

 CHECKPOINT 360° VAM BO POMAGAL:

  • Nastaviti lastne razvojne prioritete
  • Načrtovati nasledstvo
  • Razviti karizmo, ki je ključni element vodenja
  • Fokusirati se v pravilen izbor vodstvenih treningov
  • Izmeriti ključna vedenja, ki so pomembna za uspešnost in povečanje produktivnosti
  • Izmeriti učinke izobraževanj in treningov

ZAKAJ IZBRATI CHECKPOINT 360°?

  • Anonimno zbere ocene, o tem, kako zaposleni vidijo vodenja svojih vodij, kar pomeni, da je pravilnost ocen bolj realna
  • Vodjo ocenijo nadrejeni, podrejeni in sodelavci na istem nivoju. Vodja se oceni tudi sam.
  • Nudi povratne informacije, ki so nujno potrebne za razvoj posameznikov in organizacije.
  • Omogoča managerjem prepoznati njihove prednosti in razvojne priložnosti​

ŽELIM PREDSTAVITEV REŠITEV IN STORITEV PROFILESINT SLOVENIA?

Kdo nam zaupa?