Novi časi. Nove vrednote. Nova kultura.

Serija interaktivnih modulov usposabljanj o ravnanju z ljudmi pri delu, vodenju in komuniciranju v času… kaosa

PRIDRUŽITE SE NAM V JUNIJU NA ŽE RAZPISANIH SPLETNIH USPOSABLJANJIH ALI PA JIH ORGANIZIRAJTE ZA ZAKLJUČENE DRUŽBE V VAŠI VIRTUALNI UČILNICI

Spremembe, ki smo jim priča v zadnjem obdobju in ki bodo najverjetneje zaznamovale tudi bližnjo (in daljno) prihodnost, tako od podjetij, kot tudi od vsakega izmed nas zahtevajo povsem nov in drugačen način razmišljanja z namenom spodbujanja osebnih sprememb in lastnih vedenjskih vzorcev.

Veliko večino naših vedenj, tudi do 90%, predstavljajo rutine in navade, ki jih je nadvse težko spremeniti! Iz tega zornega kota je zato nujno pogledati, ne samo kaj moramo v takšni situaciji narediti (»klasično« upravljanje sprememb), ampak tudi odgovoriti na vprašanje kakšni želimo biti! Katere so tiste naše vrednote, življenjska prepričanja, navade, pogojena razmišljanja in kateri vedenjski vzorci so tisti, ki jih moramo spremeniti, saj zgolj in samo takšno kritično razmišljanje katalizira vpogled in predanost vsakega med nami glede sprememb.

Kot odgovor na vprašanje Kako pomagati podjetjem in posameznikom prilagoditi se na takšno »novo realnost«, smo pripravili serijo spletnih usposabljanj. Temeljni cilj teh usposabljanj je najboljša prilagoditev izzivom, pred katerimi smo se znašli, ter s praktičnimi vzvodi spodbujati boljše sodelovanje, medsebojno zaupanje, večjo zavzetost zaposlenih, inovativnost in delovno uspešnost.

Tudi v bistveno spremenjenem poslovnem okolju zadnjih nekaj mesecev, nihče ne nasprotuje pomembnosti koncepta zavzetosti zaposlenih v sklopu sodobnega modela ravnanja z ljudmi ali socialne arhitekture današnjih organizacij, vendar si pri vsem tem optimizacije delovne in poslovne uspešnosti danes ni mogoče predstavljati brez globljega razumevanja organizacijske kulture! Narava razmerja med zavzetostjo in uspešnostjo posameznikov in organizacij pa je zelo zapletena, kompleksna! Zavzetost lahko potencialno pelje k uspešnosti, vendar velja tudi obratno: uspešnost lahko vodi k zavzetosti, zlasti, kadar za to poskrbijo sistemi nagrajevanja, kar pa si danes ne more več zlahka privoščiti prav veliko organizacij in podjetij! Vse bolj se torej izrisuje, da obstaja še tretji dejavnik, ki je podlaga tako zavzetosti kot uspešnosti! To pa je organizacijska kultura!

V ta namen smo pripravili serijo štirih interaktivnih spletnih usposabljanj, katerih cilj je na povsem praktičen način povezati koncept zavzetosti zaposlenih in organizacijske kulture ter udeležencem in podjetjem ponuditi nasvete kako vzpostaviti t.i. konstruktivno organizacijsko kulturo in preko konkretnih vzvodov sprememb dvigniti stopnjo zavzetosti v svojem organizacijskem okolju.

Spletna usposabljanja

Prednosti “tradicionalnih” usposabljanj lahko tako sedaj izkusite tudi v virtualnem (spletnem) okoljuPridružite se nam v juniju na že razpisanih spletnih delavnicah, ki jih lahko tudi pripravimo za zaključene skupine znotraj podjetij in organizacij v vaši virtualni učilnici. Vsa usposabljanja, tako vsebino kot način izvedbe, lahko v tem primeru vedno še dodatno prilagodimo vašim konkretnim izzivom, potrebam, željam in pričakovanjem ter jih nadgradimo z vsebinami povezanimi s samo tematiko usposabljanja in vašimi poslovnimi cilji.

Vsi štirje moduli so zasnovani na način, da se lahko izvajajo in se jih tudi udeležujete povsem samostojno ali kot serija štirih modulov, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo že obdelane teme prejšnjih usposabljanj. Uporabnikom so na voljo preko različnih oblik sodelovanja in programske opreme za videokonference (Zoom, MS Teams, Skype, GoTo, ipd.). Usposabljanja v mesecu juniju v organizaciji Profiles International Akademije bodo potekala preko Zoom-a.

Udeleženci se nam sicer res da pridružijo na daljavo iz svojega poslovnega (ali domačega) okolja, vendar še vedno lahko izkusijo elemente interaktivnosti in teambuidinga. Virtualna usposabljanja trajajo približno dve uri in potekajo z videokonferenco v sodelovanju z našimi predavatelji, ki pa so vam za dodatne informacije in vprašanja na voljo tudi pred in po samih usposabljanjih.

Utrjevanje pridobljenega znanja se lahko nadaljuje po zaključku programa s podporo vodjem v obliki individualnega (tudi virtualnega) poslovnega coachinga. Obsežna dodatna gradiva so udeležencem programov na razpolago v elektronskih oblikah ali na naši spletni strani, ko bodo razmere dopuščale pa bodo vsi programi in tudi še nekateri drugi, ki jih pripravljamo za vas, v razširjeni, delavnični obliki na voljo tudi v klasični obliki.

SERIJA INTERAKTIVNIH MODULOV

Termini usposabljanj

MODUL 1:

Strategije ravnanja z ljudmi v negotovih časih

8. junij 2020 od 14:00 do 16:00

CENA: 50 EUR

MODUL 2:

Karizmatično vodenje in komuniciranje za večjo zavzetost zaposlenih

15. junij 2020 od 14:00 do 16:00

CENA: 50 EUR

CENA ZA SERIJO VSEH ŠTIRIH DELAVNIC JE 180 EUR

*Dodatna ugodnost za člane Profiles International akademije: cena za serijo vseh štirih delavnic je 144€

MODUL 3:

Izziv produktivnosti: iz upravljanja v…razvoj delovne uspešnosti

22. junij 2020 od 14:00 do 16:00

CENA: 50 EUR

Modul 4:

Nova prodajna paradigma: sposobnost učinkovitega vplivanja

29. junij 2020 od 14:00 do 16:00

CENA: 50 EUR

Si želite vsebino prilagoditi vašim konkretnim izzivom in potrebam?

Sporočite nam svoje želje za zaključene skupine znotraj vašega podjetja v vaši virtualni učilnici na:

kariera@profilesslovenia.si