Splošni pogoji:

Prijava

Prijava mora biti pisna, preko spletnega obrazca, po pošti ali e-pošti, najkasneje en delovni dan pred dogodkom.

Plačilo kotizacije

Kotizacijo je po prejemu predračuna potrebno poravnati najmanj tri dni pred začetkom programa.

Odpoved organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj dva delovna dneva pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.

Odpoved udeleženca

Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 14 delovnih dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu do vključno 4 dni pred začetkom izobraževanja, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 % kotizacije. Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti. Zmanjšano kotizacijo priznamo le v primeru bolezni ali nesreče udeleženca. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 50 € manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja, pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

Fotografiranje

Organizator si pridružuje pravico do audio, video in foto dokumentiranja dogodka. Gradiva so last organizatorja. Organizator lahko audio, video in foto gradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

Brezplačna supervizija

3 brezplačne supervizije lahko izkoristite v roku 6 mesecev od zaključka ProfileXT® certificiranja in le za primere aktualnih testiranj in interpretacij.

Kdo nam zaupa

Profiles International Slovenija | Telefon: 080 22 29| Pišite nam

KADROVSKE STORITVE d.o.o.  Beloruska ulica 7, 2000 Maribor

 

Politiko zasebnosti lahko najdete tukaj