ALI STE VEDELI?

chart45-or
chart50-dm
chart85-or

Dovolite, da vam pomagamo

Naloga vodstva je usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja ciljev podjetja. Ključno je, da ima podjetje prave ljudi na vodstvenih položajih, ki opravljajo svoje delo odgovorno in učinkovito ter s tem prispevajo k pozitivnemu poslovanju podjetja. ProfilesIntSlovenia vam nudi razvojne rešitve za vodstvene položaje, ki posledično prispevajo k povečanju celotne produktivnosti podjetja. Naše rešitve temeljijo na:

  • razumevanju, razvoju ter izboljšavi vodstvenih kompetenc,
  • ovrednotenju napredka, ki ga posameznik naredi, da izboljša svoje kompetence,
  • razvoju karizme, kot nepogrešljivem elementu uspeha,
  • poglobljeni analizi zaposlenih, na podlagi katere pridobimo objektivne ter kritične informacije o zaposlenih z namenom sprejemanja najboljše možne odločitve na področju razvoja in usposabljanja vašega vodstva.

Rešitve, ki jih uporabljamo

checkpoint360

CHECKPOINT 360°

je profesionalno razvojno orodje, ki meri vodstvene sposobnosti in karizmo. Meri 18 spretnosti in 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc. Iz ocen vodje spoznajo na katerih področjih se precenjujejo ali podcenjujejo in ali imajo realno sliko o samemu sebi. Prav tako ugotavlja stopnjo ujemanja vodje z nadrejenim.

8 pokazateljev nesposobnih vodij

Učinkovito vodenje ni zgolj nadzor nad zaposlenimi. Vodje so odgovorni za zagotavljanje posameznikovega uspeha in doseganje rezultatov, ki so pričakovani od njihovega tima, oddelka ali organizacije. Učinkoviti vodja je kot uspešen trener –razvije ekipo, ki leto za letom zmaguje.
8 pokazateljev nesposobnih vodij

Kdo nam zaupa

Profiles International Slovenija | Telefon: 080 22 29| Pišite nam

KADROVSKE STORITVE d.o.o.  Beloruska ulica 7, 2000 Maribor

 

Politiko zasebnosti lahko najdete tukaj