Naše prispevke s področja razvoja kadrov lahko spremljate tudi v tiskanih medijih.

Medij: HR&M, ADMA, Računalniške novice, Študent