Razvijte svoj vodstveni potencial

Izberite paket storitev ​s področja osebnostnega razvoja vodij

ALI STE VEDELI?

DOVOLITE, DA VAM POMAGAMO

Naloga vodstva je usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja ciljev podjetja. Ključno je, da ima podjetje prave ljudi na vodstvenih položajih, ki opravljajo svoje delo odgovorno in učinkovito ter s tem prispevajo k pozitivnemu poslovanju podjetja. ProfilesIntSlovenia vam nudi razvojne rešitve za vodstvene položaje, ki posledično prispevajo k povečanju celotne produktivnosti podjetja. Naše rešitve temeljijo na:

  • razumevanju, razvoju ter izboljšavi vodstvenih kompetenc,
  • ovrednotenju napredka, ki ga posameznik naredi, da izboljša svoje kompetence,
  • razvoju karizme, kot nepogrešljivem elementu uspeha,
  • poglobljeni analizi zaposlenih, na podlagi katere pridobimo objektivne ter kritične informacije o zaposlenih z namenom sprejemanja najboljše možne odločitve na področju razvoja in usposabljanja vašega vodstva.

Rešitve, ki jih uporabljamo

CHECKPOINT 360°

je profesionalno razvojno orodje, ki meri vodstvene sposobnosti in karizmo. Meri 18 spretnosti in 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc. Iz ocen vodje spoznajo na katerih področjih se precenjujejo ali podcenjujejo in ali imajo realno sliko o samemu sebi. Prav tako ugotavlja stopnjo ujemanja vodje z nadrejenim.

Kontaktni obrazec

Kako vam lahko pomagamo?

Kdo nam zaupa?