Razvijte svoj vodstveni potencial
Izberite paket storitev ​s področja osebnostnega razvoja vodij
Dobro je vedeti, da…

%

dobrih investicijskih odločitev je povezanih s kvaliteto vodenja

%

zaposlenih zapusti svoje delovno mesto, zaradi slabega vodstva

%

učinkovitosti vodenja je odvisna od osebnostnih lastnosti

Dovolite, da vam pomagamo

Naloga vodstva je usmerjanje, motiviranje ter razvijanje zaposlenih z namenom doseganja ciljev podjetja. Ključno je, da ima podjetje prave ljudi na vodstvenih položajih, ki opravljajo svoje delo odgovorno in učinkovito ter s tem prispevajo k pozitivnemu poslovanju podjetja. Profiles International Slovenia vam nudi razvojne rešitve za vodstvene položaje, ki posledično prispevajo k povečanju celotne produktivnosti podjetja. Naše rešitve temeljijo na:

  • razumevanju, razvoju ter izboljšavi vodstvenih kompetenc,
  • ovrednotenju napredka, ki ga posameznik naredi, da izboljša svoje kompetence,
  • razvoju karizme, kot nepogrešljivem elementu uspeha,
  • poglobljeni analizi zaposlenih, na podlagi katere pridobimo objektivne ter kritične informacije o zaposlenih z namenom sprejemanja najboljše možne odločitve na področju razvoja in usposabljanja vašega vodstva.

Orodja, ki jih uporabljamo

CheckPoint 360

je profesionalno razvojno orodje, ki meri vodstvene sposobnosti in karizmo. Meri 18 spretnosti in 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc. Iz ocen vodje spoznajo na katerih področjih se precenjujejo ali podcenjujejo in ali imajo realno sliko o samemu sebi. Prav tako ugotavlja stopnjo ujemanja vodje z nadrejenim.

Kontaktni obrazec

Kako vam lahko pomagamo?

Zaupajo nam

… in številni drugi