Razvoj uspešnosti prodajnikov

Z našim paketom storitev ​s področja produktivnost kadrov

Dobro je vedeti

%

vse prodaje je izvršene s strani 20% sodelavcev v prodaji

%

prodajalcev nima osnovnih veščin prodaje

%

redna usposabljanja prodajnikov povečajo prodajo tudi do 50%

Dovolite, da vam pomagamo

Članek v reviji Harvard Business Review pravi, da ima uspešen prodajni kader 70 % veščin prirojenih, ostalih 30 % pa naučenih. Pri obeh skupinah je pa skupna želja po uspehu. Prodajni kadri so uspešni, ko izločijo vse možne dejavnike neuspeha, pri čemer je ključna motivacija.

Profiles International Slovenia vam lahko pomaga:

  • poiskati pravi prodajni kader, ki ima že naravno razvit instinkt za prodajo, bodisi med obstoječimi ali novim kandidati;
  • nudimo vam vpogled v vaše prodajno osebje, na podlagi katerega lahko razvijate prave programe izobraževanja, ki so narejena po meri za vašo ekipo ter način vodenja, ki bo v največji meri spodbujal zavzetost in produktivnost zaposlenega;
  • pomagamo vam poskrbeti za pravo motivacijo, ki bistveno vpliva na prodajne rezultate. 
Orodja, ki jih uporabljamo

ProfileXT

ProfileXT® meri ključne dejavnike uspešnosti, katere je  Harvard Business Review identificiral v 20 letni raziskavi. Poda nam informacije kako dobro se posamezna oseba ujema s točno določenim delovnim mestom. Rezultati so uporabni v celotnem kariernem razvojnem ciklu zaposlenega: od selekcije, usposabljanja in razvoja do strateškega kadrovskega načrtovanja.

Profiles Performance Indicator

Je pripomoček, ki vam pomaga odpraviti prepreke pri učinkoviti komunikaciji, vodenju in doseganju višje produktivnosti. Temelji na DISC metodi, ki razkriva posameznikovo delovno uspešnost in vidike osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za  sodelovanje s sodelavci, vodjem in timom.

Kontaktni obrazec

Kako vam lahko pomagamo?

Zaupajo nam

… in številni drugi