Profiles indikator uspešnosti

Pripomoček za razvoj delovne uspešnosti, ki temelji na DISC metodi

Profiles indikator uspešnosti (PPI)

Je pripomoček, ki vam pomaga odpraviti ovire pri učinkoviti komunikaciji, vodenju in doseganju višje produktivnosti. Temelji na DISC metodi, ki razkriva posameznikovo delovno uspešnost in vidike osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za sodelovanje s sodelavci, vodjem in timom.

PPI vam bo pomagal:

  • ugotoviti načine in poti, kako motivirati zaposlene,
  • pri osebnem razvoju vodij,
  • predvideti in zmanjšati konflikte med sodelavci, ki nastanejo zaradi osebnostih razlik,
  • izboljšati timsko komunikacijo in samoiniciativnost.

Zakaj izbrati PPI?

  • Rezultati ocenjevanja služijo kot »navodilo za uporabo« za vodenje zaposlenih.
  • Meri prisotnost vzorcev vedenja, ki so ključni za uspešno poslovanje podjetja.
  • Ponuja nasvete, kako izboljšati delovno uspešnost v smislu produktivnosti, kakovosti dela, delovnih pobud, timskega dela ter reševanja konfliktov.
  • Nudi objektiven pogled vedenje in motive posameznikov, da lahko s člani svojega tima doseže najboljši rezultat.

Kontaktni obrazec

Kako vam lahko pomagamo?

Zaupajo nam

… in številni drugi