Zaposleni so ključnega pomena za organizacijo, zato je redno usposabljanje nujno za pridobljen uspeh. Med letoma 1950 in 1990 je postala priljubljena zamisel o vodstvenih veščinah. Ključni element strateškega načrtovanja razvoja organizacije in vodenja ekipe je postal organizacijski coaching, orodje, ki posameznikom in skupinam pomaga razvijati notranje potenciale, čustvovanje, razmišljanje in vedenje, podprto z učinkovitim soočanjem z izzivi, s katerimi se dnevno srečujejo. S coahingom zaposlenih se zniža stopnja stresa, poviša motivacija za delo, zaposleni lažje podajo svoja mnenja ter ideje, se bolje odločajo, pridobijo in izboljšajo veščine vodenja ter gradijo boljše odnose z zaposlenimi. Vse našteto vodi k izboljšanju učinkovitosti celotne organizacije in večji delovni zavzetosti.

6 preprostih korakov, s katerimi si lahko pomagate pri razvijanju coaching kulture v vaši organizaciji

  1. Vedeti morate, kje boste uporabili coaching.

Preden začnete izvajati coaching, se morate odločiti, na katera področja se boste osredotočili in kako boste coaching izvajali. Imejte v mislih, da morajo biti v ospredju tako prednosti kot slabosti, spretnosti in osebnostne ter vedenjske lastnosti. Z ustvarjanjem merila za uspeh na posameznih področjih si lahko pomagate razumeti, kako zaposleni po navadi pristopijo k nalogam ter kje je coaching najbolj potreben.

2. Coaching izvajajte pravočasno in pogosto.

Učinkoviti vodje trenirajo svojo ekipo od prvega dne in vsak naslednji dan. To jim omogoča, da sproti in hitro zaznavajo pojav morebitnih težav preden se le te zgodijo, ter tako povečajo učinkovitost s stalnim interesom za svoje sodelavce, ki jim redno podajajo povratno informacijo. Za določanje jasnih in realnih ciljev, ki temeljijo na pričakovanjih uspešnosti, morate sodelovati z vsakim posameznikom

3. Coaching izvajajte z vsakim posameznikom. 

Čeprav si zaposleni delijo določene lastnosti in sposobnosti, je vsak izmed njih edinstven posameznik. Pomembno je zavedanje, da ima vsak zaposleni edinstvene lastnosti, ki jih lahko razvije in s tem tudi edinstvene potrebe po razvoju. Bolj se vodja tega zaveda, večja bo učinkovitost in rezultat coachinga.

4. Izvajajte management učinkovitosti, ki temelji na coachingu.

Dober posel se redko zgodi po naključju. Upravljanje uspešnosti, ki temelji na coachingu, omogoča vpogled v vsako osebo in kaže, kako uporabiti vsako znanje v prid izboljšanja delovne učinkovitosti. Ta metoda deluje, ker jo lahko vodja konstantno in proaktivno uporablja za karierni razvoj vsakega zaposlenega.

5. Trenirajte odnose in dinamiko skupine.

Odnosi med zaposleni neposredno vplivajo na produktivnost, zato razumevanje odnosov izboljšuje dinamiko tima. Nezdravi odnosi očitno ogrozijo raven uspešnosti, medtem ko imajo sodelavci, ki delajo v harmoniji, najboljše možnosti za uspeh. Potencialni konflikti morajo biti dovolj zgodaj zaznani in odpravljeni. Definiranje potencialnih konfliktnih točk omogoča vodjem in članom tima, da se jim izognejo.  

6. Uporabljajte coachig za razvoj strateškega upravljanja s človeškimi viri.

Vzemite si čas za razvoj svojih zaposlenih in izboljšajte veščine vodenja tima, saj si s tem zagotovite višjo poslovno uspešnost v prihodnosti. Coaching, ki ga izvajajo vodje mora graditi na potencialih vseh zaposlenih in biti v skladu s poslanstvom organizacije, strateškim načrtom, proračunom in želenimi kompetencami zaposlenih.