Supervizija: nekaj koristnega ali nujno zlo?

Kaj bi izbrali, če bi se morali odločiti med velikimi novimi projekti in izpraševanjem kakovosti lastnega dela? Verjetno bi si želeli novih projektov, ki bi poleg denarja v vašo organizacijo prinesli tudi priznanje, da ste izjemni strokovnjaki svojega področja. Raziskave pa kažejo, da sta za kakovostno delo nujno potrebni tudi refleksija in evalvacija dela. Dvom v lastne odločitve in delo na osebnostni in profesionalni rasti sta namreč osnovni gonili vašega profesionalnega razvoja.

Supervizija: orodje za refleksijo in svetovanje

Supervizija je profesionalna oblika refleksije in svetovanja. Zagotavlja vam  kakovostno opravljanje poklicnega dela in spodbuja profesionalni ter osebni razvoj strokovnih delavcev.

V Profiles International Slovenia superizijo izvajamo v povezavi z našimi Profile XT orodji, katerih namen je  oceniti razvojni potencial zaposlenih in potencial za učinkovitost na konkretnem delovnem mestu. Poznavanje orodij na superviziji utrjujemo praktično: na skupinskih oz. individualnih srečanjih. Ustrezne interpretacije rezultatov testiranj iščemo s  pomočjo refleksije in izmenjave mnenj ter izkušenj. Na tej podlagi oblikujemo  učinkovite pristope vodenja in razvoja zaposlenih. Hkrati gradimo skupnost uporabnikov Profiles orodij, ki z medsebojno podporo in izmenjavo izkušenj prispeva k osebni ter profesionalni rasti vseh članov.

Ko ste v dvomih, pridobite drugo mnenje
Supervizija je ena od metod, ki omogoča, da pridobimo drugo mnenje. Večkrat se nam lahko namreč zgodi, da pri interpretaciji rezultatov PXT testiranj podvomimo v pravilnost naših razlag, in si želimo slišati še dodatno profesionalno mnenje.  Hkrati pa supervizija omogoča razvoj vaših poklicnih spretnosti, znanj in sposobnosti, kakor tudi povezovanje znotraj stroke ter učenje iz dobrih praks.

Med supervizijo smo pristni, empatični in brezpogojno sprejemamo

Supervizija vselej poteka v varnem in strukturiranem okolju, v katerem želimo spodbuditi iskreno deljenje miselnih in čustvenih izzivov, ki jih imate pri uporabi orodij. Zato se med supervizijo držimo treh osnovnih pogojev, ki so nujni za  kakovostne odnose med udeleženci in za medsebojno učenje:

  1. Smo pristni.
    To ne pomeni, da nekonstruktivno delimo vsa svoja čustva, ampak da smo med pogovorom konstruktivno kritični in spoštljivo delimo svoj pogled na situacijo,
  2. Poskušamo biti empatični.
    Vsako situacijo poskušamo videti tudi skozi oči tistega, ki deli svojo zgodbo; brez obsojanja.
  3. Brezpogojno sprejemamo.
    Kar ne pomeni, da se z vsem, kar nekdo pove, strinjamo, ampak da vsakemu sodelujočemu namenimo spoštovanje in pozornost.

 

Aktivno sodelovanje vseh vključenih
Na superviziji vse vključene sistematično spodbujamo k aktivnemu sodelovanju, opazovanju in deljenju svojih misli, čustev in vedenja na konkretnih delovnih primerih, ki jih vključeni prinesete iz prakse. Te skupaj kritično premislimo glede na cilj, ki ste ga imeli v dani situaciji, in glede na vaš odnos s stranko.

Supervizija vključuje še evalvacijo, konstruktivno povratno informacijo, spodbujanje samoocenjevanja in pridobivanje znanj ter veščin z dajanjem navodil, modeliranjem in skupnim reševanjem problemov. Supervizija z vključitvijo naštetih vidikov doseže svoj cilj: razbremeni strokovnjake, da bi se ti lahko v prihodnje učinkoviteje spoprijeli z uporabo orodja, se hkrati medsebojno povezali ter učili drug od drugega.

7. 10. se nam pridružite na spletni superviziji

Čas je, da supervizije, ki vam v okviru Profiles International Akademije omoča tudi pridobitev ali podaljšanje Profiles certifikatov kakovosti, ne vidimo le kot nujno zlo, ampak priložnost. Izkoristimo jo!

Vljudno vas vabimo na našo naslednjo spletno supervizijo, ki bo 7. oktobra med 9. in 11. uro.

Prijava je že mogoča tukaj: https://forms.gle/PQEXVoMG7ePUgNFs5.