Skrajšajte čas uvajanja novih zaposlenih

Z našim paketom storitev ​s področja uvajanja kadrov

Dobro je vedeti

%

zaposlenih se prične ogledovati za novo službo v prvih 6-ih mesecih po nastopu dela

%

zunanjih svetovalcev ne doseže pričakovanj v prvih dveh letih

%

z 10 do 15 odstotno fluktuacijo, podjetja izgubijo tudi do 60% svoje celotne baze talentov

Dovolite, da vam pomagamo

Pomagamo vam učinkovito vpeljati novo zaposlene v organizacijo, tako da v čim krajšem času dosežejo maksimalno delovno učinkovitost. Z našimi rešitvami boste skrajšali čas do ravni polne učinkovitosti zaposlenega, izboljšali učinkovitost in delovanje, lažje usmerili trening, razvoj in proces coachinga ter povečali zavzetost zaposlenih, delovno moralo in pripadnost organizaciji. Skupaj z vami bomo:

  • pripravili pregled področij (pravno-formalno, delovne naloge, socialno področje, vrednote podjetja …) in nalog, ki jih je potrebno izpolniti za uspešno vključitev zaposlenega na vsakem področju;
  • definirali naloge, ki jih je potrebno pripraviti in izpolniti na vsakem področju ter opredelili odgovorne osebe in časovnico;
  • v dogovoru z naročnikom pripravili načrt – terminsko check-listo, s katero bomo preverjali izpolnjene naloge in izpolnjevanje načrta vpeljevanja posameznika;
  • določili coacha v organizaciji ali pripravili in izvedli coachinge za novo zaposlenega;
  • postavili cilje za posameznika in postavili kriterije za njihovo preverjanje;
  • skupaj z naročnikom napravili evalvacijo vključitve posameznika.

Učinkovita vključitev zaposlenega ima večkratne pozitivne učinke: zagotavlja, da se na novo zaposleni v podjetju počuti dobrodošel in pripravljen zavzeti novo vlogo, hkrati pa jih oboroži s samozavestjo in sredstvi za učinkovito delo v organizaciji – s čimer omogoča doseganje ciljev tako organizaciji kot tudi zaposlenemu.

Kaj je uvajanje novih zaposlenih ali ‘onboarding’?

Onboarding je strateški proces, namenjen temu, da pritegne in motivira nove zaposlene, utrdi njihovo karierno odločitev, jih uvede v kulturno in socialno okolje organizacije in jih pripravi, da kar se da hitro prispevajo svoj delež k ciljem organizacije.

Skozi ta proces novi zaposleni pridobijo spretnosti, pravila vedenja in znanja, potrebna da postanejo učinkoviti člani organizacije. Raziskave kažejo, da uspešna vpeljava vodi do večjega zadovoljstva pri delu, večje učinkovitosti in zavzetosti in zmanjšanega odliva zaposlenih.

Orodja, ki jih uporabljamo

ProfileXT

ProfileXT® meri ključne dejavnike uspešnosti, katere je  Harvard Business Review identificiral v 20 letni raziskavi. Poda nam informacije kako dobro se posamezna oseba ujema s točno določenim delovnim mestom. Rezultati so uporabni v celotnem kariernem razvojnem ciklu zaposlenega: od selekcije, usposabljanja in razvoja do strateškega kadrovskega načrtovanja.

Profiles Performance Indicator

Je pripomoček, ki vam pomaga odpraviti prepreke pri učinkoviti komunikaciji, vodenju in doseganju višje produktivnosti. Temelji na DISC metodi, ki razkriva posameznikovo delovno uspešnost in vidike osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za  sodelovanje s sodelavci, vodjem in timom.

Kontaktni obrazec

Kako vam lahko pomagamo?

Zaupajo nam

… in številni drugi