Varstvo osebnih podatkov

Profiles International Slovenia

Politika zasebnosti

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«), slovensko zakonodajo o varstvu podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Podatke obdelujemo v okviru sledečih storitev: ProfileXT, PXT Select, PPI (Profile Performance Indicator) in CheckPoint360°.

Upravljavec

V kolikor je namen obdelave osebnih podatkov  ocenitev posameznikov, ki naročijo storitev psihološke in osebnostne ocene je upravljavec osebnih podatkov:

KADROVSKE STORITVE, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, turizem in storitve d.o.o.

Beloruska ulica 7, 2000 Maribor

Telefon: 080 22 29, e-mail: asistenca@profilesslovenia.si  

V vseh preostalih namenih obdelave je upravljavec osebnih podatkov organizacija, ki vas je napotila na testiranje.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je lahko:

 • ocenitev primernosti kandidata za delovno mesto, ki ga je razpisal upravljavec;
 • ocenitev zaposlenih pri upravljavcu, za potrebe uresničevanj pravic in obveznosti iz delovnega razmerja;
 • ocenitev zaposlenih za potrebe organizacije delovnega procesa pri upravljavcu;
 • ocenitev vodij in vodilnih zaposlenih pri upravljavcu;
 • ocenitev posameznikov, ki naročijo storitev psihološke in osebnostne ocene.

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namene, zaradi katerega so bili posredovani.

Podlage za obdelavo podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • Zakona: obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca. Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke na podlagi Zakona o delovnih razmerjih. Za obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakona mora upravljavec vsakokrat izkazati, da je obdelava relevantna in nujna z vidika uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oziroma za učinkovito organiziranje delovnega procesa.
 • Pogodbe: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. 

Podatki, ki jih zbiramo

Za izvedbo storitve obdelujemo sledeče osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov in/ali telefonsko številko, ki se uporabljajo za vašo prepoznavo na platformi in v poročilih. Navedbo spola potrebujemo za potrebe sestave poročil. Odgovori na vprašanja so popolnoma anonimni in niso povezani z vašim imenom ali katerim koli drugim podatkom, ki se nanaša na vas.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Upravljavec lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov poveri pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu in za račun upravljavca. Vsa razmerja z pogodbenimi obdelovalci so ustrezno urejena s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, skladno z 28. členom GDPR. Upravljavec osebnih podatkov posameznikov ne bo nikoli posredoval tretjim nepooblaščenim osebam. 

Iznos podatkov

Spletna stran https://profilesac.com in programi, ki jih uporabljamo v okviru naših storitev so v lasti in upravljanju družbe John Wiley & Sons, Inc. Subsidiary Profiles International, LLC (»Wiley«). Podatki, ki nam jih posredujete prek te spletne strani in v okviru izvajanja naših storitev, se prenesejo v Združene države Amerike (»ZDA«) in shranijo na varen strežnik družbe Wiley, lociranem v Chicagu, Illinois. Dostop do vaših osebnih podatkov in vseh demografskih podatkov, ki nam jih posredujete, je strogo omejen na pooblaščene osebe in osebje družbe Wiley. KADROVSKE STORITVE, družba za upravljanje s kadri, izobraževanje, turizem in storitve d.o.o., in Wiley imata iznos podatkov urejeno skladno z GDPR, na podlagi standardnih pogodbenih klavzul. Za več informacij kako Wiley skrbi za varnost vaših podatkov, si lahko preberete na: https://www.wiley.com/en-si/privacy.

Hramba in izbris osebnih podatkov

Podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Pravice posameznika

Posamezniku pripadajo naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • do dostopa do podatkov;
 • do popravka;
 • do izbrisa;
 • do omejitve obdelave;
 • do prenosljivosti podatkov;
 • do ugovora.

Uveljavljanje pravic

Uveljavljenje pravic je za posameznika brezplačno. Upravljavec si pridržuje pravico, da zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana. Vsa vprašanja  povezana z obdelavo posameznikovih osebnih podatkov ali zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznika, naslovite na naslov upravljavca. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Varovanje podatkov

Morebitno razkritje osebnih podatkov preprečujemo z najsodobnejšimi varnostnimi tehnologijami. Podatke hranimo v stalno kontroliranih računalniških sistemih z omejenim dostopom in v nadzorovanih zaklenjenih prostorih in ognjevarnimi omarami.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se izvaja v omejenem obsegu.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: V kolikor posameznik meni, da so mu kakorkoli kršene pravice, se lahko obrne na Informacijskega pooblaščenca RS. Pritožbo lahko podate na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše Politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani podjetja https://profilesslovenia.si/.