Avtorica: Sabina Majerič

Igrivost pri delu vodi do notranje motivacije in učinkovitega timskega dela ter večje zavzetosti. S pravimi orodji lahko tudi ocenjevanje osebnostnih lastnosti, interesov in potencialov naših zaposlenih naredimo igrivo. Vprašalnik PXT kljub svoji klasični zasnovi načina reševanja, upošteva vsa načela učenja, ki temeljijo na igranju iger.

  1. Omogoča lastno usmerjanje na podlagi interesov in sposobnosti. Test nam pomaga spoznati in upoštevati specifične lastnosti in interese. S tem, ko smo vanj aktivno vpleteni, imamo nadzor nad svojo rastjo. Tovrstna avtonomija je povezana tako z višjo produktivnostjo, kot z zadovoljstvom na delovnem mestu.

2. Olajša prepoznavanje lastnega smisla. S testom prepoznamo svoje sposobnosti in interese, omogoča nam tudi, da lažje najdemo svoj smisel v organizaciji, kar vodi do večje delovne zavzetosti.

3. Vsebuje kakovostno povratno informacijo. Le z nekaj kliki nam test poda temeljne povratne informacije, ki so v novodobnem delovnem okolju ključne in pričakovane. Poglobljena poročila o naših rezultatih vključujejo tudi napotke, kako nas najbolj učinkovito in enostavno vključiti v organizacijo in kako prilagoditi povratne informacije.

4. Napredek je viden, zato ga lažje spremljamo. Z vpogledom v rezultate spoznamo, kje so naši izzivi in na katerih področjih lahko rastemo.