CheckPoint 360

Razvijte vodje, ki poskrbijo za rezultate

CheckPoint 360°

je profesionalno razvojno orodje, ki združuje povratne informacije neposredno podrejenih sodelavcev, sodelavcev na istem nivoju, nadrejenih in drugih, ki delajo z vašimi vodji, da bi jim pomagale izboljšati njihovo učinkovitost in jim olajšala doseganje strateških ciljev.

Rezultati predstavijo posameznikovo učinkovitost s področja 8-ih voditeljskih kompetenc: komuniciranja, vodenja, prilagodljivosti, grajenja medosebojnih odnosov, upravljanja nalog, produktivnosti, razvoja sodelavcev in osebnega razvoja. S podatki lahko podjetja in organizacije identificirajo talente, vrzeli v talentih in fokusna področja, s pomočjo katerih lahko ustvarijo individualne načrte razvoja. Prav tako pomagajo določiti ujemanje med vodjo in strategijo podjetja ter iz tega izhajajoče priložnosti.

Kaj merimo?

CheckPoint 360° anonimno zbere ocene o tem, kako zaposleni vidijo vodenja svojih vodij, kar pomeni, da je pravilnost ocen bolj realna. Vodjo ocenijo nadrejeni, podrejeni in sodelavci na istem nivoju. Vodja se oceni tudi sam.

S pomočjo orodja Checkpoint 360° analiziramo:

 • 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc in 18 vodstvenih veščin, ki bi jih naj imel razvite vsak uspešen vodja;
 • indeks karizmatičnosti, ki dokazano vpliva na zavzetost zaposlenih in veliko verjetnost, da bodo vaši sodelavci pripravljeni v delo vložiti vso svoje znanje in ves trud;
 • ujemanje vodje in njegovega nadrejenega, saj raziskave kažejo, da preko 80% zaposlenih odide iz organizacije, ker se niso ujeli s svojim nadrejenim, kar je najpogostejši razlog za visoko fluktuacijo;
 • vedenja, ki jih naj vodja opusti in vedenja s katerimi naj nadaljuje in vedenja, ki jih naj uvede v svoje delo.

CheckPoint 360° vaši organizaciji pomaga:

 • razvijati voditeljske kompetence,
 • izboljšati delovno učinkovitost z uporabo večih virov povratnih informacij,
 • izboljšati vzdušje, produktivnost, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih,
 • izboljšati usposabljanja vodij in razvoj ključnih veščin ter
 • identificirati vrzeli v talentih in razvijati ključne veščine.

Zakaj izbrati CheckPoint 360?

 • Anonimno zbere ocene, o tem, kako zaposleni vidijo vodenja svojih vodij, kar pomeni, da je pravilnost ocen bolj realna.
 • Vodjo ocenijo nadrejeni, podrejeni in sodelavci na istem nivoju. Vodja se oceni tudi sam.
 • Nudi povratne informacije, ki so nujno potrebne za razvoj posameznikov in organizacije.
 • Omogoča managerjem prepoznati njihove prednosti in razvojne priložnosti​.

Dodatne informacije o CheckPoint 360 orodju

Za prenos dodatnih informacij o ChechPoint 360 orodju v *.pdf obliki, vas prosimo, da izpolnite obrazec v nadaljevanju.

Zaupajo nam

… in številni drugi