CheckPoint 360°

Razvijte vodje, ki poskrbijo za zavzetost in rezultate

CheckPoint 360°

je profesionalno razvojno orodje, ki meri vodstvene sposobnosti in karizmo. Vodje, ki dosegajo rezultate, nenehno preverjajo, kako jih vidijo drugi, zato da dobijo realno sliko o sebi in ključnih področjih razvoja, ker bo le tako vizija podjetja uresničljiva.

“Ena najtežjih nalog vodenja je razumevanje, da niste to, kar mislite, da ste, temveč to, kako vas vidijo drugi”.

– Edward L. Flom

Potegnite glavo iz peska!

Poiščite svojo slepo pego in jo presežite!

 

Kaj je pokazala naša globalna raziskava?

Raziskava, ki je vključevala preko 400.000 ocenjevalcev in 40.000 vodij, je pokazala, da obstajajo določena vedenja, ki jih imajo vsi visoko karizmatični ljudje. Ti tudi dosegajo vrhunske rezultate in so v svojem poslu nadpovprečno uspešni.

 

Če je ključ v vedenjih potem je dobra novica ta, da lahko postane karizmatičen prav vsak, ki se odloči, da se bo vedel na način, da mu drugi sledijo. Za vodje je razvijanje karizme popolnoma nepogrešljiv element uspeha v sodobnem poslovnem svetu.

CheckPoint 360°™  vam omogoča izmeriti ključna vedenja, ki so pomembna, da bi bili za svoje sodelavce karizmatični in na vodstveni poziciji uspešni. 

 

Vodstvena karizma se čuti v rezultatih!

Karizma se splača in je to tudi poslovno najbolj smiselna odločitev. Karizmatični vodje vodijo oddelke in procese, ki so nadpovprečno dobičkonosni.

Rezultate ustvarjajo ljudje, ki jih vodite. Kako jih vodite, neposredno vpliva na rezultate.

Kako vpliva vodstvena karizma na vaše sodelavce?

  • Karizmatični vodje imajo bolj zavzete sodelavce. Številne študije kažejo, da ima zavzetost neposreden vpliv na rezultate in zadržanje kadrov. Zavzeti sodelavci ne odidejo iz podjetja, ostanejo z vami tudi ko je najtežje
karizmatični vodja
  • Karizmatični vodje imajo neprimerno več zadovoljnih in zvestih strank. Fokus se iz stranke seli na vaše sodelavce. Poskrbite za zavzetost zaposlenih, ti pa bodo poskrbeli, da bodo zavzete tudi vaše stranke. Nezadovoljne stranke nas seveda zapustijo, zveste pa bodo ostale s podjetjem v dobrem in slabem.

Ti rezultati so posledica  360 stopinjskega ocenjevanja v velikem tehnološkem podjetju. Stranke v oddelkih, ki jih vodi 20% najbolj učinkovitih vodij so kar 2x bolj zadovoljne.

To je lahko razlika med tem ali bo vaše podjetje preživelo ali ne!

Karizma se splača in je to tudi poslovno najbolj smiselna odločitev!

Zakaj ocenjevati z CheckPoint 360°™?

Spremeniti vizijo v realnost je eden ključnih izzivov s katerimi se soočamo. Kakšna bo ta realnost, je v celoti odvisno od stopnje zavzetosti zaposlenih. Zavzeti zaposleni so pripravljeni v uresničitev zastavljenih ciljev vložiti vso energijo, znanje in čas. Kako zavzete zaposlene imate je odvisno predvsem od vodij in od njihovih vedenj, ki jih kažejo skozi delovni proces.

Kaj meri CheckPoint 360°™?

CheckPoint 360°™ zbere ocene 70 vedenj vodje in analizira:

  • 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc in 18 vodstvenih veščin, ki bi jih naj imel razvite vsak uspešen vodja;
  • indeks karizmatičnosti, ki dokazano vpliva na zavzetost zaposlenih in veliko verjetnost, da bodo vaši sodelavci pripravljeni v delo vložiti vso svoje znanje in ves trud;
  • ujemanje vodje in njegovega nadrejenega, saj raziskave kažejo, da preko 80% zaposlenih odide iz organizacije, ker se niso ujeli s svojim nadrejenim, kar je najpogostejši razlog za visoko fluktuacijo;

S pomočjo CheckPoint 360°™ ugotovimo:

  • vedenja, ki jih naj vodja opusti
  • vedenja, s katerimi naj vodja še naprej nadaljuje in
  • vedenja, ki jih naj vodja čimprej uvede v svoje delo.

CheckPoint 360°™  pomaga prepoznati talente, vrzeli in ključna področja vodstvenih kompetenc, na katera se je potrebno fokusirati, da bo uspešnost podjetja še večja.

 

CheckPoint 360°™ uporabljajo najboljši!

Združenje Manager pri izboru Managerja leta že vrsto let uporablja prav CheckPoint 360°™, tako kot vsi uspešni vodje.

Pridružite se jim tudi vi!

Naši zaposleni so največji kapital podjetja, zato se močno zavedam odgovornosti upravljanja s tem kapitalom, ki ima neomejene možnosti rasti in nadaljnjega razvoja. Vodje smo vsak dan izpostavljeni različnim izzivom in skušnjavam, ki nas nezavedno vodijo na stran poti in zato posvečamo svojim sodelavcem manj časa in pozornosti, kot si zaslužijo. Profesionalno opravljena analiza CheckPoint 360° je povratna informacija mojega vodenja, kot ga to vidijo in občutijo moji najožji sodelavci in je v veliki meri potrdila moje občutke, mi utrdila samozavest predvsem pa nakazala nekaj področij, kjer se lahko še izboljšam, vse s ciljem dviga zadovoljstva in zavzetosti naših zaposlenih.

MATJAŽ ČEMAŽAR

Predsednik uprave Domel Holding d.d.

Ocenjevanje po CheckPoint 360° metodi poda izjemno koristno povratno informacijo o vedenjih, ravnanjih in vplivu ocenjevanega vodje v neposrednih razmerjih z njegovimi ključnimi deležniki na različnih ravneh v organizaciji. Izsledki ocenjevanja omogočajo usmerjeno analizo zaznave narave in dejanskega vpliva teh vedenj na motivacijo in ravnanja ocenjevalcev. Vodja posledično lahko smiselno ozavesti področja, na katerih so njegova vedenja zaznana kot manj motivirajoča ter s prilagoditvami deluje v smeri izboljšanja zadevnih zaznav in predvsem aktiviranja želenih vedenj ostalih deležnikov. Ocenjevanje je v duhu vseživljenjskega učenja smiselno periodično ponavljati in s tem strukturirano upravljati z osebnim razvojem. To metodo in izvajalca toplo priporočam vsem vodjem z iskreno ambicijo po strokovni in osebnostni rasti.

BLAŽ BRODNJAK

predsednik uprave NLB

Ocenjevanje in samoocenjevanje z orodjem CheckPoint 360° je bila zanimiva izkušnja zame in za sodelavce, ki so me ocenjevali. Ugotovili smo, da proces ni preprost. Treba si je vzeti čas, se poglobiti sam vase in dobro razmisliti. Vsekakor je zanimivo, ko ob interpretaciji rezultatov dobiš vpogled, kako sebe vidiš sam in kako te vidijo sodelavci. Predvsem je to odlična priložnost, da sam sebi nastaviš ogledalo in rezultate uporabiš konstruktivno za osebno rast, kaj lahko izboljšaš,  kot tudi za olajšanje doseganja zastavljenih strateških ciljev tako na nivoju celotnega podjetja kot znotraj oddelkov. 

Zvezdana Lubej je v procesu izvajanja in interpretiranja rezultatov izjemna: profesionalna in srčna. Natančno razloži vse podrobnosti in strokovno vodi proces. Vsakemu, ki želi napredovati tako na osebni kot tudi na strokovni rasti,  priporočam izvedbo ocenjevanja z omenjeno metodo in Zvezdano.  

mag. SABINA SOBOČAN, univ.dipl.ekon.

direktorica družbe VARIS Lendava d. o. o.

Dodatne informacije o CheckPoint 360°™ orodju

Za prenos dodatnih informacij o CheckPoint 360° orodju v *.pdf obliki, vas prosimo, da izpolnite obrazec v nadaljevanju.

Zaupajo nam

… in številni drugi