CheckPoint 360

Orodje za merjenje vodstvene kompetence in karizme

CHECKPOINT 360°

je profesionalno razvojno orodje, ki meri vodstvene kompetence in karizmo. Meri 18 spretnosti in 8 univerzalnih vodstvenih kompetenc. Iz ocen vodje spoznajo na katerih področjih se precenjujejo ali podcenjujejo in ali imajo realno sliko o samemu sebi.

CHECKPOINT 360° VAM BO POMAGAL:

  • nastaviti lastne razvojne prioritete,
  • načrtovati nasledstvo,
  • razviti karizmo, ki je ključni element vodenja,
  • fokusirati se v pravilen izbor vodstvenih treningov,
  • izmeriti ključna vedenja, ki so pomembna za uspešnost in povečanje produktivnosti,
  • izmeriti učinke izobraževanj in treningov.

ZAKAJ IZBRATI CHECKPOINT 360°?

  • Anonimno zbere ocene, o tem, kako zaposleni vidijo vodenja svojih vodij, kar pomeni, da je pravilnost ocen bolj realna.
  • Vodjo ocenijo nadrejeni, podrejeni in sodelavci na istem nivoju. Vodja se oceni tudi sam.
  • Nudi povratne informacije, ki so nujno potrebne za razvoj posameznikov in organizacije.
  • Omogoča managerjem prepoznati njihove prednosti in razvojne priložnosti​.

ŽELIM PREDSTAVITEV REŠITEV IN STORITEV PROFILESINT SLOVENIA

Kdo nam zaupa?