O nas

Profiles International Slovenia

Ustanovitev Profiles International Slovenia je bil odziv na poslovne težave mnogih podjetij, ki so se začele kazati v tem obdobju. Delovna učinkovitost ter uspešnost zaposlenih je bila na veliko nižji ravni, kot bi lahko bila, po drugi strani pa je bil način izbire in zaposlovanja novih kandidatov več kot neprimeren. Usposabljanja in razna izobraževanja so se v glavnem izvajala nesistematično in nezadovoljstvo med zaposlenimi je raslo. Mnoga podjetja so zaradi tega utrpela znatno izgubo v poslovanju.

Ekipa vrhunskih psihologov in strokovnjakov s področja ravnanja z ljudmi pri delu je razvila orodja, ki omogočajo prepoznati prave ljudi za prava delovna mesta in jih skozi celoten zaposlitveni cikel sistematično razvijati. Naša orodja priporoča Evropsko združenje psihologov kot zelo zanesljiva in veljavna orodja. To pomeni, da smo lahko v postopkih diagnosticiranja zelo natančni in da lahko podamo pomembne informacije, ki vplivajo na uspešnost zaposlenih.

Danes smo prisotni v 122 državah. Imamo preko 1,5 mio uporabnikov in izvedenih več kot 45 mio testiranj in ocenjevanj. Naše rešitve so prilagojene posebej za slovensko tržišče, z izkušenim timom psihologov pa smo vzpostavili tudi lasten assessment (ocenjevalni) center.

Veliko podjetij se ukvarja s težavami kot so visoka fluktuacija, absentizem, nizka produktivnost, slaba kakovost dela, nezadovoljstvo zaposlenih, nelojalnost, nizka stopnja vodstvenih sposobnosti, konflikti na delovnem mestu …

»Vse to se dogaja, ker niso pravi ljudje na pravih delovnih mestih.«

Zavedamo se, da obstajata dve zelo pomembni, a vendar zelo različni energiji v poslovanju vsakega podjetja, ki morata biti usklajeni. Na eni strani so to procesi, na drugi strani pa ljudje, ki te procese upravljajo. Mi vam lahko pomagamo ti energiji uravnotežiti v vašem podjetju.

Z vrhunsko kvaliteto rešitev Profiles International Slovenija uspešno zadovoljujemo potrebe podjetij in organizacij vseh velikosti in panog. Želimo ustvariti družbo, kjer bodo lahko vsi posamezniki dosegli svoj polni potencial in razvijali svoje talente in sposobnosti.

Naš slogan »IMAGINE GREAT PEOPLE« pa dejansko označuje ljudi, ki radi delajo to, kar delajo, ki to znajo delati in so za tako delo tudi motivirani ter zavzeti.

Si predstavljate vaše poslovno okolje sestavljeno iz zaposlenih, ki opravljajo svoje delo tako učinkovito in s takšnim veseljem, kot da bi bilo to delo ustvarjeno samo zanje?

Kaj lahko storimo za vaše podjetje:

 • Izberemo pravo osebo za pravo delovno mesto 
 • Izboljšamo efektivnosti prodajne ekipe 
 • Prepoznamo talente med vašimi zaposlenimi 
 • Izboljšamo vaš vodstven potencial 
 • Skrajšamo čas uvajanja novih kadrov 
 • Poskrbimo za uspešno nasledstvo  

Naše rešitve podjetjem pomagajo: 

 • Razviti ljudi do njihovih polnih potencialov. 
 • Povečati produktivnost in učinkovitost posameznikov, skupin in organizacij. 
  Ustvariti visoko potencialno delovno okolje 
 • Pridobiti globlji vpogled v osebnostnih lastnosti in stopnjo učinkovitosti njihovih zaposlenih (način razmišljanja, prirojene težnje, obnašanje in odnos do delovnega mesta) 
 • Prepoznati neprimerne in poiskati primerne kandidate, glede na njihove osebnostne lastnosti, talente in potenciale. 

Lokacija

Pisarna Maribor: Beloruska ulica 7

Pisarna Ljubljana: Koprska ulica 98

Kontaktni podatki

Kontaktni obrazec

Kako vam lahko pomagamo?

Zaupajo nam

… in številni drugi