ProfileXT

Orodje za merjenje v celotnem zaposlitvenem ciklu

ProfileXT

ProfileXT® meri ključne dejavnike uspešnosti, ki je  Harvard Business Review identificiral v 20 letni raziskavi. Poda nam informacije kako dobro se posamezna oseba ujema s točno določenim delovnim mestom. Rezultati so uporabni v celotnem zaposlitvenem ciklu: od selekcije, usposabljanja in razvoja do strateškega kadrovskega načrtovanja

Kaj merimo?

Miselne sposobnosti
Kakšne miselne sposobnosti ima oseba in kakšnim mentalnim zahtevam delovnega mesta je kos. Te informacije vam bodo v pomoč, da boste razumeli, kako hitro se oseba uči in rešuje probleme.

Osebnostne lastnosti
Katere osebnostne lastnosti jo pri delu podpirajo in katere ji predstavljajo izziv.

Poklicna sidra
Kaj posameznika motivira in na katerih področjih so njegova poklicna sidra. Četudi ima posameznik ustrezne miselne sposobnosti in osebnostne lastnosti, vendar ga področje dela ne zanima, pri delu ne bo zavzet in ne bo izkoristil vseh svojih kompetenc.

ProfileXT vam bo pomagal:

 • ustvariti učinkovit zaposlitveni proces,
 • izbrati prave ljudi za prava delovna mesta,
 • privarčevati čas pri procesu zaposlovanja,
 • preprečiti zaposlitvene napake,
 • povečati zadovoljstvo zaposlenih,
 • skrajšati čas uvajanja novih zaposlenih,
 • načrtovati nasledstva.

Zakaj izbrati ProfileXT?

 • Zagotavlja vam objektivne, poglobljene in zanesljive informacije o tem, kako vaši ljudje razmišljajo, na kakšen način sklepajo, kakšne so njihove vedenjske lastnosti, kaj so njihovi poklicni interesi in kako se vse to ujema z zahtevami delovnega mesta.
 • Pomaga vašim vodjem peljati zaposlitveni razgovor in izbrati tisto osebo, ki ima največ možnosti, da bo uspešna v svoji vlogi na delovnem mestu.
 • Daje praktična navodila kako voditi osebo, da bo dosegla maksimalno učinkovitost in da bo čimprej sposobna za samostojno delo.
 • Omogoča, da se boste vsi pogovarjali v enotnem jeziku in uporabljali enake kriterije pri strateških odločitvah na področju planiranja nasledstev in upravljanja s talenti ter tako dosegli maksimalne organizacijske učinke.

Kontaktni obrazec

Kako vam lahko pomagamo?

Zaupajo nam

… in številni drugi