ProfileXT

Orodje za merjenje v celotnem zaposlitvenem ciklu

 PROFILEXT

ProfileXT® meri ključne dejavnike uspešnosti, ki je  Harvard Business Review identificiral v 20 letni raziskavi. Poda nam informacije kako dobro se posamezna oseba ujema s točno določenim delovnim mestom. Rezultati so uporabni v celotnem zaposlitvenem ciklu: od selekcije, usposabljanja in razvoja do strateškega kadrovskega načrtovanja

 PROFILEXT VAM BO POMAGAL:

 • ustvariti učinkovit zaposlitveni proces,
 • izbrati prave ljudi za prava delovna mesta,
 • privarčevati čas pri procesu zaposlovanja,
 • preprečiti zaposlitvene napake,
 • povečati zadovoljstvo zaposlenih,
 • skrajšati čas uvajanja novih zaposlenih,
 • načrtovati nasledstva.

ZAKAJ IZBRATI PROFILE XT?

 • Zagotavlja vam objektivne, poglobljene in zanesljive informacije o tem, kako vaši ljudje razmišljajo, na kakšen način sklepajo, kakšne so njihove vedenjske lastnosti, kaj so njihovi poklicni interesi in kako se vse to ujema z zahtevami delovnega mesta.
 • Pomaga vašim vodjem peljati zaposlitveni razgovor in izbrati tisto osebo, ki ima največ možnosti, da bo uspešna v svoji vlogi na delovnem mestu.
 • Daje praktična navodila kako voditi osebo, da bo dosegla maksimalno učinkovitost in da bo čimprej sposobna za samostojno delo.
 • Omogoča, da se boste vsi pogovarjali v enotnem jeziku in uporabljali enake kriterije pri strateških odločitvah na področju planiranja nasledstev in upravljanja s talenti ter tako dosegli maksimalne organizacijske učinke.

ŽELIM PREDSTAVITEV REŠITEV IN STORITEV PROFILESINT SLOVENIA

Kdo nam zaupa?