Prepoznajte talente med zaposlenimi

Z našim paketom storitev ​s področja  ujemanja delovnih mest in kadrov.

ALI STE VEDELI?

DOVOLITE, DA VAM POMAGAMO

Vsako podjetje, bodisi malo ali veliko, stremi k cilju zaposliti kompetentne ljudi. Pri tem je pomembno, da dobimo čim bolj kvalitetne informacije in podatke, ki nam omogočajo spoznati prave potenciale, izkušnje in znanja posameznika.

ProfilesIntSlovenia vam lahko pomaga prepoznavati talente med zaposlenimi na različnih nivojih menedžmenta; od selekcijskih procesov do upravljanja s talenti v prodaji ter na vodstvenih pozicijah. Naši pristopi nam omogočajo, da rešitve prilagodimo glede na individualne potrebe in značilnosti poslovnih procesov naših strank.

Natančno lahko umerimo, katere lastnosti so ključnega pomena za uspeh na dotičnem delovnem mestu, da bo delo kar najučinkoviteje opravljeno. Pomagamo vam:

  • postaviti sistem prepoznavanja in upravljanja s talenti, ki je skladen z vašimi strateškimi cilji;
  • identificirati naravo dela ter opredeliti raven trenutne delovne učinkovitosti;
  • oceniti individualni potencial za horizontalno in vertikalno napredovanje;
  • izdelati individualne načrte za osebni in strokovni razvoj;
  • aktivno ohranjati talente v podjetju in voditi sistem prenosa znanja.

S tem bomo izboljšali:

  • motivacijo ter produktivnost,
  • usmerjenost k rezultatom,
  • strast ​in predanost zaposlenih,
  • kreativnost in samoiniciativnost.

Rešitve, ki jih uporabljamo

PROFILES PERFORMANCE INDICATOR 

Je pripomoček, ki vam pomaga odpraviti prepreke pri učinkoviti komunikaciji, vodenju in doseganju višje produktivnosti. Temelji na DISC metodi, ki razkriva posameznikovo delovno uspešnost in vidike osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za  sodelovanje s sodelavci, vodjem in timom.

PROFILE XT

ProfileXT® meri ključne dejavnike uspešnosti, katere je  Harvard Business Review identificiral v 20 letni raziskavi. Poda nam informacije kako dobro se posamezna oseba ujema s točno določenim delovnim mestom. Rezultati so uporabni v celotnem kariernem razvojnem ciklu zaposlenega: od selekcije, usposabljanja in razvoja do strateškega kadrovskega načrtovanja.

Kdo nam zaupa?