PRAKSE V PREVZETIH DRUŽBAH SO RAZLIČNE

Ljubljana – Ob napovedi, da bo Heineken v Pivovarni Laško odpuščal, smo pogledali, ali se bo kadrovsko čiščenje dogajalo tudi v drugih podjetjih, ki so prešla v tujo last. Kaže, da so prakse različne: od takih, kjer odpuščanj ni bilo, do takih, kjer je na cesti pristalo več sto ljudi.

MAJA GRGIČ

Med odmevnejšimi je bil prevzem Heliosa, kjer so tik pred prihodom novega lastnika odpustili 155 ljudi. Od aprila leta 2014, ko je avstrijski Ring International postal lastnik družbe, so število zaposlenih zmanjšali za še 70. V tem času so po podatkih družbe nekaj več kot 25 ljudi z različnimi znanji tudi na novo zaposlili, na primer v razvoju in na prodajnem področju. Prevzem Heliosa so spremljale velike napetosti med novim lastnikom in zaposlenimi, saj je predstavnica sveta delavcev in sindikata dobila izredno odpoved, ki jo je nato uprava po grožnji s stavko preklicala. Predsednik sindikata v Heliosu Tomaž Kumer zatrjuje, da so se stvari zdaj umirile in da od takrat poteka tudi socialni dialog z upravo, s katero so sklenili dogovor.

ODPUŠČALI, ČEPRAV SO OBLJUBILI, DA NE BODO

Srbski Nectar se je ob nakupu Fructala konec leta 2011 zavezal, da ne bo odpuščal, a se je to nato kljub temu zgodilo. Za koliko se je zmanjšalo število zaposlenih, v Fructalu niso razkrili, po dosegljivih informacijah pa naj bi šlo za vsaj sto ljudi. V Fructalu pojasnjujejo, da vse od prevzema izvajajo kadrovsko prestrukturiranje, ki se bo še nadaljevalo. Pravijo, da gre za optimizacijo poslovnih procesov, kjer so zmanjševali število zaposlenih zaradi uvedbe novih tehnologij ali tam, kjer je bilo zaposlenih preveč, a so tudi zaposlovali manjkajoče kadre, predvsem v prodaji, marketingu m razvoju.

Tudi v Leku se je po vstopu Novartisa leta 2002 začelo kadrovsko čiščenje. Koliko ljudi je izgubilo delo, v Leku ne razkrivajo, po znanih podatkih več kot dvesto ljudi. V družbi pojasnjujejo, da so z vstopom v skupino Novartis oziroma njegovo divizijo Sandoz uskladili organizacijo, procese in delovanje na podlagi skupaj zasnovanega poslovnega modela, ki je zagotavljal najboljši izkoristek vseh prednosti. A Lek je od takrat tudi odpiral nova delovna mesta, zato se je število zaposlenih z 2400 povečalo na 3350. Samo v zadnjih štirih letih so ustvarili več kot 1100 novih delovnih mest. Fraport je marca 2015 prevzel Aerodrom Ljubljana in nato izvedel tudi reorganizacijo podjetja, a kot pravijo v letališki družbi, ni bil odpuščen nihče od zaposlenih, ampak so zaradi povečanega obsega dela lani v operativi dodatno zaposlili nekaj posameznikov.

Tudi v Slovenski industriji jekla (Sij), ki je od leta 2007 v večinski ruski lasti, odpuščanj ni bilo. Število zaposlenih se je zmanjševalo le z upokojitvami in prostovoljnimi odhodi. Danes pa je v skupini zaradi dodatnih prevzemov celo nekaj več zaposlenih, skupaj 3400. Sij je pred kratkim prevzel Sistemsko tehniko in jo s še dvema ravenskima družbama združil v Ravne Svstems. Tudi tu, razen mehkih odhodov, ne bo odpuščanj, zatrjujejo, v prihodnjih letih pa načrtujejo celo nove zaposlitve. Zaposlovali bodo predvsem tehnične kadre, kot so metalurški tehniki, oblikovalci kovin, strojni tehniki in vzdrževalci.

Ali se kupec po prevzemu družbe odloči za zmanjševanje števila zaposlenih m na kakšen nacm, je odvisno od posameznega lastnika, pravi Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov (ZSSS). »Naše izkušnje so različne – od pozitivnih do negativnih in zadnjih je, žal, več. To se pogosto dogaja predvsem takrat, kadar je glavno merilo prodaje kupnina, « dodaja. Za sindikate je zato pomembno, da so zaposleni v pogovore vključeni že med prodajnim postopkom družbe. Primer Palome se zdi Zorku dober.

Tudi način odpuščanj je po njegovih besedah odvisen od lastnika: »Če je ta večje, ugledno podjetje, ki namerava s podjetjem nekaj ustvariti ali ga vključiti v svojo skupino, stvari praviloma potekajo dogovorno, bodisi v obliki večjih odpravnin ali dodatnega šolanja. Dobri lastniki vedno iščejo rešitve skupaj s predstavniki zaposlenih. Pri tistih, ki pa predstavnike zaposlenih vidijo le kot kamen spotike in za katere so delavci le številke, pa običajno nastanejo problemi, saj ni zaupanja med predstavniki zaposlenih in vodstvom podjetja oziroma lastnikom.«

NAJPREJ ODPOVEDI, NATO ZAPOSLITVE

Novi lastnik marsikdaj najprej odpušča, nato pa čez čas zaposluje. Zorko pravi, da se je tudi o tem mogoče dogovoriti, če ima lastnik jasno vizijo podjetja, saj je razumljivo, da razvoj na globalni ravni zahteva spremembe, tudi kadrovske, a morajo biti te spremembe izvedene v sodelovanju s sindikatom in svetom delavcev.

»Ko novi lastnik prevzame podjetje, želi, da to deluje racionalno in optimalno, njegova pravica pa je, da družbo optimizira tako, da lahko preživi na trgu. Pri tem mora spoštovati delovnopravno zakonodajo, « poudarja Andreja Jane Koderman iz družbe Kadrovska asistenca. Dodaja, da je pri tem pomembno tudi, k čemu se je lastnik zavezal v prevzemni pogodbi. Pravi, da noben lastnik družbe ne kupi zato, da bi ta bila še naprej nerentabilna, ampak ima pravico postaviti svoje cilje. Poleg tega, pravi, se včasih funkcije podvajajo, zato je treba kakšno delovno mesto tudi ukiniti.

Podjetja v tuji lasti so lani ob ustanovitvi posebne strateške skupine v GZS poudarila, da so pomembni zaposlovala, saj družbe v tuji lasti zaposlujejo okoli 92.000 ljudi oziroma petino vseh v gospodarskih družbah.

ANDREJA J. KODERMAN

Kadrovska Asistenca

Da lastnik najprej, odpušča in nato zaposluje ni nič nenavadnega, saj podjetje včasih potrebuje ljudi z drugimi znanji, da lahko naredi korak naprej. Bistveno je, da ima delodajalec ob odpuščanjih zakonit razlog, to pa so lahko poslovni razlogi, organizacijske spremembe, tehnološki ali ekonomski vzroki…

ANDREJ ZORKO

ZSSS

V ZSSS opažamo, da podjetja odpuščene delavce marsikdaj nadomeščajo z zunanjimi izvajalci. Najboljši kader je tisti, ki je zaposlen v podjetju, ki čuti pripadnost do podjetja, izvajanje z  zunanjimi izvajalci je morda lahko cenejše, ni pa nujno enako ali morda bolj kakovostno. Dolgoročno to lahko pomeni strel v koleno.

TOMAŽ KUMER

Predsednik sindikata v Heliosu

V Heliosu so se stvari zdaj umirile in od takrat poteka tudi socialni dialog z upravo, s katero smo sklenili dogovor.