Avtorica: Ana Rehberger

Angleška fraza v naslovu pomeni ujemanje zaposlenega z delovnim mestom. Tukaj je mišljeno ujemanje z delovnim mestom, na katerem je oseba že zaposlena, ali z ujemanjem za njeno potencialno zaposlitev. Ker pa se ne gre samo za samo delovno mesto in nanj vezane naloge, bomo nekaj besed posvetili različnim tipom ujemanja zaposlenega s celotnim delovnim okoljem. V slednje denimo spada njegov ali njen tim, neposredni vodja in, seveda, organizacija. Ujemanje lahko preverimo z orodjem ProfileXT (PXT), ki meri značilnosti posameznika in značilnosti njegovega okolja ter posledično omogoča njuno primerjavo.

 1. Ujemanje z organizacijo.
  Najpogosteje govorimo o ujemanju vrednot in ciljev zaposlenega z vrednotami in cilji organizacije. Iskalci zaposlitve bodo namreč iskali organizacijo, ki ima podobne cilje kot jih imajo sami, saj je verjetnost, da bodo tako lažje dosegali svoje cilje, večja.
 1. Ujemanje z delovnim mestom.
  Zaposleni se z delovnim mestom lahko ujema na dva načina. Prvi je povezan z zahtevami: da posameznikove sposobnosti dosegajo delovne zahteve. Drugi se nanaša na potrebe zaposlenega, ki se izpolnijo skozi njegove delovne naloge.

Orodje PXT omogoča, da predhodno ustvarimo profil delovnega mesta, tj. skupka zahtev na področju miselnih sposobnosti, osebnostnih lastnosti in poklicnih sider, ki jih nato lahko primerjamo s posameznikovim profilom. Slednji je ustvarjen na podlagi posameznikovih odgovorov na vprašalniku. Navedimo konkreten primer za boljše razumevanje: predstavljajmo si grafičnega oblikovalca, ki dela za veliko podjetje. Pri delu mu je pomembno, da je lahko ustvarjalen (poklicno sidro Ustvarjalnost) in da je pri delu svoboden (osebnostna lastnost Neodvisnost). Ujemanje z delovnim mestom bo večje, če bodo tudi zahteve delovnega mesta vezane na ustvarjalno delo in visoko samostojnost ob delu.

 1. Ujemanje z vodjo.
  Oseba se s svojo vodjo lahko ujema po skupnih vrednotah, ciljih ali osebnostnih lastnostih, pri čemer je zadnje še posebej pomembno. V selekcijskem postopku si vodje pogosto želijo samostojnih zaposlenih, ki ne bodo potrebovali veliko usmeritev in povratnih informacij (znova osebnostna lastnost Neodvisnost). Pogosto pa se zgodi, da ob zaposlitvi takšne osebe prihaja do nesoglasij in nezadovoljstva, saj je vodja osebnostno takšen, da ima sam rad vse niti v rokah in zaposlenemu ne zaupa, da bo delovno nalogo do konca speljal samostojno.
 1. Ujemanje s timom.
  Tudi na tem mestu lahko govorimo, kako se zaposleni po vrednotah, ciljih in osebnostnih lastnostih ujema z ostalimi člani trenutne delovne skupine. Raziskave kažejo, da so najbolj uspešni heterogeni oz. raznoliki timi, kjer so si člani zelo različni tako po vrlinah, kot tudi po osebnostnih lastnostih.

Orodje PXT prav tako pomaga pri iskanju tistih osebnostnih lastnosti pri posamezniku, ki se bodo dopolnjevale z njegovim obstoječim ali bodočim timom. Vzemimo primer ekipo programerjev ali IT-razvijalcev, ki je ravnokar prevzela nov projekt. Iz izkušenj vedo, da je v njihovem timu nekdo, ki hitro sprejema odločitve, eden izmed članov zna jasno slediti navodilom in poskrbi, da vse poteka po pravilih podjetja, spet drugi je sodelovalen in vedno priskoči na pomoč ostalim. Vendar pa, kot ugotavljajo tudi sami, v timu manjka oseba, ki bi dvignila vzdušje, skrbela za medosebne odnose in za počutje vseh vključenih. Torej nekdo, ki je zgovoren in usmerjen k ljudem. PXT pomaga pri identificiranju tovrstnih lastnosti in posledično prispeva k bolj učinkovitim timom.

Kaj lahko storimo za večji Person-Job Fit?
Prvi korak je poznavanje značilnosti posameznika in njegovega okolja. Značilnosti, ki jih meri PXT, so, kot rečeno, miselne sposobnosti, poklicna sidra in osebnostne lastnosti. Raziskave kažejo, da lahko prakse, usmerjene na razvoj teh značilnosti pri zaposlenih, vodijo do tega, da bo oseba svoje delovno mesto, organizacijo, tim in vodjo dojemala kot ustreznejše. S tem bodo posamezniki v podjetju posledično bolj zadovoljni in delovno zavzeti.