Prva slovenska raziskava o karizmatičnem vodenju, ki smo jo opravli v Profiles International Slovenija

»Ženske na vodstvenih položajih so bolj karizmatične. Svoje sodelavce v večji meri vodijo na način, da ti razvijajo svoje potenciale, predvsem pa vodijo z zgledom in bolj skrbijo tudi za lasten razvoj,« je na marčevskem poslovnem mreženjskem srečanju BIC (Business Intelligence Center) poudarila Zvezdana Lubej, ustanoviteljica Kadrovske asistence in direktorica Profiles International Slovenia.

V prvi slovenski raziskavi o karizmatičnem vodenju, ki smo jo opravli v Profiles International Slovenija v sodelovanju z MQ revijo Združenja Manager, je namreč visok rezultat doseglo 11,4% žensk, moških pa le 8,1%. Raziskava, v kateri je 1392 ocenjevalcev ocenjevalo 137 slovenskih managerjev, je med drugim pokazala, da imajo ženske prednost na področju komunikacije in nasploh na področju vodenja ljudi – z oceno 4,25 ali več je bilo na tem področju ocenjenih kar 36,4%.

Kakor je na marčevskem poslovnem mreženjskem srečanju BIC, katerega osrednja tema so bili karizmatični vodje in zavzeti zaposleni, poudarila Lubejeva, vodstvena karizma ni zgolj mistična lastnost privilegiranih, ampak temelji na ključnih vedenjskih vzorcih, s katerimi lahko vodja sproži zaznavo karizme pri drugih:

»V raziskavi smo ocenjevali 70 vedenj ljudi na vodstvenih položajih, med njimi kar 56 takih, ki imajo velik vpliv na karizmo, izmed njih pa smo izbrali 10 vedenj z izjemno visoko korelacijo.«

In katera so tista vedenja, ki ljudi motivirajo in jih pripravijo do tega, da so zavzeti in uspešni, vodja pa za njih karizmatičen? Dober vodja med drugim s svojim entuziazmom vpliva na pozitivno vzdušje v delovnem okolju, spodbuja druge, da sami iščejo kreativne rešitve, zna prisluhniti in je odprt za raznovrstne poglede, komunicira na preprost in odkrit način, tudi ko gre za občutljive teme, pravočasno se sooča s problemi, k reševanju pa pristopa predano in odločno, predvsem pa ustvarja možnosti za dodatna usposabljanja in svoje zaposlene spodbuja k osebnemu in profesionalnemu razvoju.

V podjetjih, ki sistematično merijo kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi (raziskava Zlata nit, ki v Sloveniji poteka od leta 2007), je kar 12karizmatičnih vodij, medtem ko jih je v drugih podjetjih le 8​%. »Največje prednosti vodij so v ustvarjalnem razmišljanju, izjemni fleksibilnosti v nepredvidljivih situacijah in močni usmerjenosti v vseživljenjsko učenje,« je povedala Zvezdana Lubej in dodala, da je takšnih vodij med »Zlatonitniki« kar 40​%, medtem ko je dober rezultat na tej lestvici v skupini preostalih doseglo le 16,2% vodij.

Prva slovenska raziskava o karizmatičnem vodenju je med drugim pokazala, da se slovenski managerji odlikujejo po usmerjenosti k rezultatom in prevzemanju akcije. Po drugi strani ima slovenski management izzive na področju motiviranja, podpiranja sodelavcev pri njihovem razvoju in pozornosti, da jim prisluhnejo. 

Profiles International ima več 20-letno tradicijo in deluje v 122 državah, od leta 2009 tudi pri nas. Imamo preko 1,5 milijona uporabnikov in izvedenih več kot 45 milijonov testiranj ter ocenjevanj. Rešitve Profiles International Slovenia so prilagojene posebej za slovensko tržišče, z izkušenim timom psihologov pa smo vzpostavili tudi lasten assessment (ocenjevalni) center. Ekipa vrhunskih psihologov in strokovnjakov s področja človeških virov je razvila orodja, ki omogočajo prepoznati prave ljudi za prava delovna mesta in jih skozi celoten zaposlitveni cikel sistematično razvijati. Naša orodja priporoča Evropsko združenje psihologov kot zelo zanesljiva in veljavna. To pomeni, da smo lahko v postopkih diagnosticiranja zelo natančni in da lahko podamo pomembne informacije, ki vplivajo na uspešnost zaposlenih.

Foto: Barbara Reya

Medij: Si21 Vir: https://www.si21.com/Gospodarstvo/Managerke_so_bolj_karizmaticne/