Zvezdana Lubej uspešnost vodij sodi po njihovi karizmatičnosti. Je ustanoviteljica in direktorica podjetja Kadrovske storitve, ki združuje dve blagovni znamki, Kadrovsko asistenco in Profiles International Slovenia. Za podjetja vodijo celotno kadrovsko službo, z najnaprednejšimi orodji pa izvajajo tudi testiranja kadrov, da bi jim zagotovili najbolj ustrezna delovna mesta glede na njihove sposobnosti in osebnostne lastnosti. Z Zvezdano smo spregovorili o pomenu zavzetosti zaposlenih v podjetju in karizmatičnosti njihovih vodij, brez katere po njeno enostavno ne gre.

Delate z ljudmi. Pomagate jih postaviti na delovna mesta , ki jim najbolje ustrezajo, kar ni lahka naloga. Vseeno pravite, da je izbira pravega delovnega mesta  zgolj prvi korak do zadovoljstva na delovnem mestu.

Tako je. Po tem, ko kandidati opravijo vsa psihometrična testiranja, preverjanja določenih veščin in znanj ter so na podlagi tega umeščeni na ustrezno delovno mesto, je za resnično zavzetost in uspeh pomembna karizma, ki jo izžareva vodja. Karizma je tista, ki daje zaposlenim motivacijo, da delujejo po svojih najboljših močeh,  izboljša pa tudi celotno klimo v podjetju. Dobri vodje so svetilniki pozitivne energije, njihove spodbujajoče vibracije in navezanost do dela pa se hitro prenesejo tudi na zaposlene. Ti potem do dela čutijo večjo zavzetost, raste pa jim tudi želja po presežkih in dokazovanju.

Zavzetost do dela je ključna za uspeh zaposlenih, pravite. Na to temo in na temo karizmatičnosti vodij ste pred kratkim v sodelovanju z Združenjem Manager izvedli tudi raziskavo, v kateri ste ugotovili, da se slovenski managerji odlikujejo po usmerjenosti k rezultatom in prevzemanju akcije. Kaj so še pokazali rezultati?

Aktivnost in zagnanost vodilnih sta sicer dobri lastnosti, po drugi strani pa so vodilni v podjetjih prejeli nižje ocene na področju prepoznavanja in vzpodbujanja potenciala svojih sodelavcev. Tukaj bi omenjene ugotovitve znova povezala z motivacijo in karizmatičnostjo, ki ju pri nas še vedno primanjkuje. Po ugotovitvah raziskave imamo v Sloveniji približno desetino karizmatičnih vodij, managerke pa so v povprečju ocenjene kot bolj karizmatične v primerjavi z managerji.

Kakšen bi torej bil vaš nasvet vodstvenemu kadru? Konec koncev ste tudi vi vodja.

Povsem preprosto je. Vodja se mora za svoje sodelavce zanimati. Biti mu morajo pomembni. Dober vodja v njih išče to, kar jih odlikuje, pomaga jim, da rastejo in da dosežejo rezultate. Vodja je dober toliko, kolikor je dober njegov tim. Vodja, ki ne razvija svojih zaposlenih, ni vodja, temveč upravljalec nalog. Glavna, če ne edina naloga vodij je, da svoje sodelavce pripeljejo do uspeha in da jih pri tem podpirajo. Brez notranje motivacije slehernega posameznika, ki jo lahko čutijo le tisti, ki so zaposleni na pravih delovnih mestih in vodenja z zgledom to na dolgi rok ni mogoče. Zato je moj edini nasvet, da se namesto z nalogami ukvarjajo z ljudmi in da imajo v mislih le eno, kako bodo dosegli cilje skupaj s svojimi sodelavci. Če vodja nima prostovoljnih sledilcev, rezultati niti približno ne bodo takšni, kot bi lahko bili. Da si bo pridobil sledilce, pa mora namesto o sebi in svojih koristih razmišljati predvsem o tem, kakšno korist bodo imeli od tega njegovi sodelavci in to znati skomunicirati na pravilen način. Ali ste vedeli, da imajo podjetja, ki imajo med zaposlenimi visoko stopnjo zavzetosti, kar 32-odstotno rast dobička? Podatki so resnično dramatični, za njihovo doseganje pa sta velikokrat potrebna le spodbudna beseda vodilnih in njihov iskren nasmeh.

Ni pa vselej vse tako preprosto. Vodje v določenih podjetjih so velikokrat prepuščeni sami sebi. Nihče jih ni učil vodenja ali jim dal učinkovitih orodij za to zahtevno nalogo.

Pogosto opažamo, da so ljudje postavljeni na položaj vodje in se niti ne zavedajo, kaj je njihova naloga oziroma kako veliko odgovornost so prevzeli. Iz izkušenj lahko povem, da imajo v podjetjih več težav z vodstvenimi kadri kot z ostalimi zaposlenimi. To je izjemno zahtevna vloga, ki s seboj prinaša veliko odgovornosti. V Profiles International pomagamo vodjem, da najprej ugotovijo, kakšen potencial nosijo v sebi in kako ga lahko čimbolje izkoristijo, pozneje pa jim pomagamo, da ga tudi v popolnosti razvijejo. Vsekakor pri celotnem procesu konstantno omenjamo pomembnost karizme, ki lahko v zadostnih količinah premika gore.

Za konec še tole. Slišala sem, da imate v vašem podjetju promotorko vode. Kaj to pomeni?

(Smeh). Pa jo imamo res. Sodelavka Nataša nas je nenehno opominjala, da premalo pijemo, zato smo ji tudi uradno podelili naziv promotorka vode, kar pomeni, da skrbi, da imamo na mizah vedno polne vrče vode, ki pa se morajo pridno prazniti. Stvar se je izkazala za zelo učinkovito. Sodelavci se bolje počutijo, imajo večjo koncentracijo in so bolj učinkoviti. Priporočam.

Intervju je pripravila in izvedla Ana Grošelj

Foto: Barbara Reya

Medij: Si21
Medij: Si21 Vir: https://www.si21.com/INTERVJU/Intervju_Zvezdana_Lubej/