Visoko karizmatičnih je 9,2 odstotka slovenskih menedžerjev, menedžerke so ocenjene kot bolj karizmatične, visok rezultat je namreč doseglo 11,4 odstotka žensk, moških pa 8,1 odstotka.  

Tako je pokazala raziskava o karizmatičnem vodenju, največja takšna raziskava v Sloveniji. Od junija do oktobra jo je opravilo podjetje Profiles International Slovenija v sodelovanju z MQ revijo Združenja Manager. V raziskavi je sodelovalo 1.392 ocenjevalcev, ki so ocenjevali 137 vodij.

Več bo treba delati na vodenju ljudi

Raziskava je pokazala, da se slovenski menedžerji odlikujejo po usmerjenosti k rezultatom in prevzemanju akcije, izzivi pa jih čakajo pri motiviranju, podpiranju sodelavcev in pri zmožnosti, da sodelavcem prisluhnejo. Zvezdana Lubej, direktorica Profiles International Slovenija in ustanoviteljica Kadrovske asistence, je povzela rezultate: »Vodjem so pomembni rezultati, manj pa so osredotočeni na to, da bi te rezultate dosegli skupaj s timom. Če bi več delali na vodenju ljudi in manj na operativnih nalogah, bi bili tudi rezultati veliko boljši.«

Visoko karizmatični vodje so na lestvici od 1 do 5 dosegli rezultat 4,25 ali več, petina pa je dobila oceno pod 3,5.

Ženska prednost: komuniciranje

»Ženske imajo prednost pri komuniciranju in nasploh na področju vodenja ljudi. Menedžerke v večji meri vodijo na način, da razvijajo svoje potenciale, pri tem pa vodijo z zgledom in v večji meri skrbijo tudi za lasten razvoj,« je pojasnila Lubejeva. Oceno 4,25 ali več je dobilo 36,4 odstotka žensk in 12,8 odstotka moških.

Ustvarjalno razmišljanje, največja prednost

Pri podjetjih, ki v raziskavi Zlata nit sistematično merijo kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi, je 12 odstotkov karizmatičnih vodij, pri ostalih podjetjih pa osem odstotkov. Največje prednosti vodij, sodelujočih v raziskavi Zlata nit, so v ustvarjalnem razmišljanju, izjemni prožnosti v nepredvidljivih dogodkih in močni usmerjenosti v vseživljenjsko učenje. Takšnih vodij je med sodelujočimi v raziskavi 40 odstotkov, tako dober rezultat pa je doseglo le 16,2 odstotka ostalih vodij.

Kdaj zaposleni delajo tudi v prostem času

»Vse, kar delaš ali ne delaš kot vodja, ti doda ali odvzame delček karizme,« je ob tem povedal Deiric McCann, podpredsednik mednarodne korporacije Profiles International in strokovnjak kadrovskega menedžmenta in komuniciranja. Dodal je: »Vsak lahko postane karizmatični vodja in prav vsak se lahko nauči osnov karizmatičnosti, saj karizma ni odvisna od zapisa DNK.«

»Karizmatični vodje ustvarjajo in ohranjajo delovno okolje, v katerem so zaposleni čustveno in intelektualno zavezani ciljem podjetja. Z ljudmi okrog sebe gradijo energičen in pozitiven odnos, spodbujajo jih, da delujejo po svojih najboljših močeh, predvsem pa s svojim ravnanjem in obnašanjem na delovnem mestu vzpostavijo takšno vzdušje, da so zaposleni pripravljeni vlagati dodatno energijo in celo svoj prosti čas za doseganje ciljev podjetja,« je končal McCann.

»Vse, kar delaš ali ne delaš kot vodja, ti doda ali odvzame delček karizme,« je povedal Deiric McCann. “Vodjem so pomembni rezultati, manj pa so osredotočeni na to, da bi te rezultate dosegli skupaj s timom,” je dodala Zvezdana Lubej. Oba sta iz Profiles International.​

Medij: Finance

Vir: http://www.finance.si/8838279/Med-mened%C5%BEerkami-ve%C4%8Dji-dele%C5%BE-karizmati%C4%8Dnih-kot-med-mened%C5%BEerji