Moramo začeti opazovati mlade in uvajati v sistem dela spremembe, ki jih prinašajo. Žal so v realnosti razmere ravno nasprotne. Ko zaposlimo mlado osebo, jo pogosto ukalupimo v obstoječi sistem, ki se je sicer v preteklosti izkazal za zanesljivega in učinkovitega. Prva zaposlitev je stresna, saj gre za prvo izkušnjo v delovnem razmerju. V praksi srečamo tako pozitivne kakor tudi slabe zgodbe, vendar večina mladih kandidatov se ubada s vprašanjem, kako se čim bolje prilagoditi podjetju, v katerem se zaposluje. Seveda je pomembno, da s sodelavci vzpostavi dober, spoštljiv odnos. V praksi pogosto srečujem situacije, ko se mladi zaradi želje po vključenosti v kolektiv v celoti podredijo obstoječim normam in, kar je po moji oceni izjemno slabo, tudi navadam starejših delavcev. Vse vredu in prav, če gledamo z vidika ohranjanja dobrih medsebojnih odnosov. Namreč, če se bo novi kandidat v celoti prilagodil timu, potem verjetno ni pričakovati konfliktov. Podjetje deluje po ustaljenih poteh. Vendar, ali se vodstvo zaveda, kakšne priložnosti izpušča iz rok? Mladi sodelavci so odraščali v drugačnih pogojih kot starejše generacije. Kako lahko pričakujemo, da se v celoti podredijo obstoječemu sistemu? Na vodstvu je, da poskrbi za čim uspešnejšo integracijo mladih v podjetje tako, da jim omogočijo takšen način dela, da bodo lahko uporabljali svoje potenciale in gradili strokovnost ter osebno rasli. Mladim moramo dati priložnost, da se izkažejo na svoj, inovativen način. Učenje je nenehen proces v razvoju posameznika, vsekakor pa je izjemnega pomena, da se učimo tudi od mlajših, ki prinašajo v delovno okolje novo svežino.

Vsi naj se prilagajajo

Zato nima smisla vedno vztrajati samo na obstoječih preverjenih pristopih dela. Postopoma je treba v procese vnašati spremembe, predvsem novosti. To pomeni tudi, da se morajo občasno tudi starejše generacije prilagajati mlajšim. Vsaka generacija pomembno vpliva na podjetje, največji izziv pa je v njenem usklajevanju in poenotenju. Tehnologija je izjemno ekspanzivna, generaciji Y pa že položena v zibko. Zato so povsem sinhroni z njo in jim ne predstavlja težav. Čeprav starejše generacije pogosto mislijo, da jih pretirano ukvarjanje s tehnologijo moti pri delu, je resnica ta, dato bolj moti nas, ki nismo del te generacije. Seveda pa se pogosto dogaja, da se vodstvo ne ubada s taksnimi priložnostmi in to raje prepusti naključju. Takrat pa je za mlade kadre izjemnega pomena, da vzpostavijo ravnovesje med medsebojnimi odnosi v kolektivu in postopnem uvajanju novosti, ki so za podjetje pozitivna in želena. Pomembno je graditi na lastni kompetentnosti. Bolj kot vas sodelavci prepoznavajo za strokovno in kompetentno osebo, prej si boste pridobili njihovo zaupanje in naklonjenost.

Seveda to ne pomeni, da ko pridete v podjetje, delate vse po svoje. Postopoma iščete izboljšave, preverjate njihove učinke in jih seveda s soglasjem vodstva tudi uvajate v procese dela. Nikoli ne delajte ničesar na silo. Učite se od starejših, bolj izkušenih, ker so za vas enciklopedija znanja. Istočasno pa raziskujte, preizkušajte in predlagajte sodobnejše pristope. Hkrati pa dovolite, da se tudi drugi učijo od vas na tistih področjih, ki jih dobro obvladate. V resnici gre za dvosmerno učenje. Izmenjava znanj in izkušenj je ključna za razvoj podjetja.

Medij: Delo d.d.

Vir: http://www.delo.si/