Ko se je Gallup lotil raziskovanja zanimivega vprašanja ‘Zakaj so dobri vodje tako redki?’, je ugotovil, da podjetja na vodilna delovna mesta postavljajo napačne kandidate! V kar 82 % primerov na mestu vodje ni prava oseba. Ali povedano drugače: le 18 od 100 vodij je na pravem delovnem mestu.

Predstavljajte si, da iščete vodjo nekega oddelka. Našli ste na videz popolno osebo, ki prihaja iz drugega oddelka vašega podjetja. Je zvest, priden, delaven, sposoben in zelo dobro pozna podjetje. Mislite, da nič ne more iti narobe.

Počasi, a zanesljivo lahko opazujete, da izgoreva, dela pod pričakovanji in dosega slabe rezultate. Pada tako njegova zavzetost kot zavzetost celotne ekipe. Čeprav zavzetost zaposlenih ostaja eden izmed bolj perečih problemov, s katerimi se dandanes soočajo organizacije, podjetja spodbujajo zavzetost z vrsto strategij.

Vodstveni problemi se pojavijo, ko:

  1. so organizacije neuspešne pri zaposlovanju vodij z naravnim talentom: organizacije pogosto postavijo vodjo na neustrezno vodstveno mesto ali k neustrezni ekipi zaposlenih. Če organizacije ne namestijo vodje tja, kjer bi bil najbolj uspešen, in ga nato še ne razvijajo ter spodbujajo, se lahko pojavijo problemi z upravljanjem. To posledično lahko vodi do zapuščanja delovnega mesta.
  2. so organizacije neuspešne pri razvijanju povprečnih vodij v boljše vodje: problemi lahko nastanejo tudi, kadar vodja nima ustreznih spretnosti za uvajanje novih zaposlenih, izvajanje treningov, grajenje kariernih poti ali gojenje njihovega uspeha. Ko vodja ne komunicira jasnih pričakovanj ali ne izkoristi sposobnosti svojih podrejenih, tvega večjo fluktuacijo in nezavzetost zaposlenih.

Z zbiranjem informacij o tem, kako nekdo misli in se vede oziroma dela, ProfileXT pomaga uvajati vodje in zaposlene, razvijati njihove potenciale in jih predvsem postaviti na prava delovna mesta.

Dobra novica je, da vodstveni talenti obstajajo v vsakem podjetju in se pogosto skrivajo. Predpogoj je le poznati sebe in druge.